İÇME ve KULLANMA SULARI GENEL BİLGİLER

Kullanma Suyu Hizmeti Almak İçin İletişim ;

Adres: Bakır Pirinç Sanayi Sitesi, Beylikdüzü /İstanbul

GSM: 0(532) 267 7217

Telefon: 0(212) 872 2845

Suyun kullanım amaçları sırası ile;
– İçme ve yemek pişirme ihtiyaçları
– Kişisel temizlik ihtiyaçları (çamaşır, banyo, temizlik vd)
– Konutların temizliği
– Isınma ve Air-condition ihtiyaçları
– Tarımda sulama ihtiyaçları
– Cadde ve sokakların temizliği
– Eğlence ve sportif amaçlar (Yüzme havuzları,banyo vd)
– Park ve bahçe havuzları, fıskiyeler
– Hidroelektrik santralleri
– Ticari ve endüstriyel amaçlar (kağıt, kok kömürü, demir vd üretimi)
– Acil ihtiyaçlar (yangın söndürme)
– Atıkların yerleşim yerlerinden taşınması (kanalizasyon sistemleri) şeklindedir.

Dünyadaki toplam su rezervi yaklaşık 1.500.000.000 km3 olup bu suyun ancak %0 2‟si içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak niteliktedir. Suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için birtakım niteliklere sahip olması gerekmekte olup bu nitelikler sırası ile aşağıda belirtilmektedir.

* Yeterli miktarda olmalıdır; : Fizyolojik ihtiyaç 2.5 lt/gün
Kullanım ihtiyacı 150 lt/gün
* Fiziksel nitelikleri uygun
olmalıdır
: Renksiz, kokusuz, tortusuz ve berrak olmalı,
Radyoaktif maddeler içermemelidir.
* Kimyasal nitelikleri uygun
olmalıdır
: Sağlık için gerekli maddeleri ihtiva etmeli,
Zararlı ve zehirli maddeler bulunmamalıdır.
* Bakteriyolojik nitelikleri : Hastalık etkeni mikroorganizmaları ihtiva
etmemelidir